thiệp cưới, in thiệp cưới, thiệp cưới hiện đại, thiệp cưới truyền thống, thiệp cưới cao cấp, thiệp cưới giá rẻ
Thiệp chúc mừng
Phong tục cưới hỏi
Xem tuổi cưới hỏi
Xem ngày cưới hỏi
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 31
  • Truy cập hôm nay: 651
  • Lượt truy cập: 6014184
  • Số trang xem: 10641041
  • Tổng số danh mục: 48
  • Tổng số sản phẩm: 2388
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Danh mục » Xem ngày tốt xấu cưới hỏi
Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng

Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng. 

Đó là phép chọn Can - Gì và Cung - Mệnh đó là 3 yếu tố chính yếu không nên sơ suất. ...

 

Sau khi chọn tuổi đôi nam nữ thì tới chọn năm, tháng, ngày, giờ để làm lễ tân hôn. Thường thì ngày cưới gả cũng như ngày cất nhà hay xây cất mồ mả an táng thân nhân đều chọn những ngày giờ tốt giống nhau. Chỉ trừ một số ngày kỵ xấu thì có khác nhau trong một số các trường hợp.

Thí dụ như những ngày Sát chủ thọ tử, Tam nương Nguyệt Kỵ dĩ làm việc gì cũng xấu. Còn như ngày (không sàng và không phòng) thì chỉ kỵ cho ngày cưới gả chứ không kỵ cho các việc khác. Cũng như năm Kim lâu, năm Hoang ốc thì chỉ riêng kỵ cho việc cất nhà mà thôi chứ không ăn thua gì tới việc cưới gả cả.

Vậy quý vị nên chú ý lấy điều này để lựa chọn theo sự chỉ dẫn trong sách này khỏi có điều gì thắc mắc.

HUNG THIÊN HAY TAM TAI

Thông thường thì tự xưa tới nay trai 20 tuổi thì tránh cưới vợ vì cho là bị tuổi hung niên thực ra năm 20 tuổi không có gì là xung kỵ cả - có điều chỉ nhận xét thì tuổi 20 mà đi lấy vợ thì quá sớm. Vậy nên tránh cưới vợ sớm chứ không nên đổ cho năm 20 tuổi là (Hung niên). Còn về năm (Tam tai) thì đúng. Không những cưới gả mà cất nhà cũng kỵ nữa.

* Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả)

Tuổi: Thân - Tý - Thìn tam tai ở năm Dần - Mẹo - Thìn

            Dần - Ngọ - Tuất tam tai ở năm Thân - Dậu - Tuất

            Tỵ - Dậu - Sửu tam tai ở năm Hợi - Tý - Sửu

            Hợi - Mẹo - Mùi tam tai ở năm Tỵ - Ngọ - Mùi

Tuổi nào gặp (tam tai) không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có sao vì hôn nhân là phần người nam.

 

* Tránh tháng ngày và giờ sát chủ.

(Đại kỵ cất nhà - Cưới gả và an táng)

- Tháng sát chủ

Tháng giêng                  sát chủ ở ngày   Tý

Tháng 2, 3, 7, 9                        sát chủ ở ngày   Sửu

Tháng 4                                    sát chủ ở ngày   Tuất

Tháng 11                                  sát chủ ở ngày   Mùi

Tháng 5, 6, 8, 10, 12    sát chủ ở ngày   Thìn

Có bài thơ rằng:

            Một chuột đào hang đã an

Hai, ba, bảy, chín trâu ta hiệp bàng

Nắng hè bốn chó sủa dai

Sang qua mười một cột cây dê nằm

Tháng chạp, mười, sáu, tám, năm

Rồng nặng biển băc bắt tăm ba đào

Ấy ngày sát chủ trước sau

Xây dựng cưới gả chủ chầu Diêm Vương

            - Ngày sát chủ cưới gả

                        Tháng 1 sát chủ ngày Tỵ

                        Tháng 2 sát chủ ngày Tý

                        Tháng 3 sát chủ ngày Mùi

                        Tháng 4 sát chủ ngày Mẹo

                        Tháng 5 sát chủ ngày Thân

                        Tháng 6 sát chủ ngày Tuất

                        Tháng 7 sát chủ ở ngày Hợi

Tháng 8 sát chủ ở ngày Sửu

Tháng 9 sát chủ ở ngày Ngọ

Tháng 10 sát chủ ở ngày Dậu

Tháng 11 sát chủ ở ngày Dần

Tháng 12 sát chủ ở ngày Thìn

            Có bài thơ rằng:

                        Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm

                        Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm

Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái

Một cọp, mười gà, chạp rồng xâm

            Bốn mùa đều có ngày sát chủ:

                        Mùa Xuân                    sát chủ ở những ngày    Ngọ

                        Mùa Hạ                        sát chủ ở những ngày    Tý

                        Mùa Thu                      sát chủ ở những ngày    Dậu

                        Mùa Đông                    sát chủ ở những ngày    Mão

            - Mỗi tháng lại ấn một ngày sát chủ

                        Tháng 1, 5, 9    sát chủ ở các ngày                    Tý

                        Tháng 2, 8, 10  sát chủ ở các ngày                    Mão

                        Tháng 3, 7, 11  sát chủ ở các ngày                    Ngọ

                        Tháng 6, 4, 12  sát chủ ở các ngày                    Dậu

- Giờ sát chủ

                        Tháng 1, 7                    sát chủ tại giờ                Dần

                        Tháng 2, 8                    sát chủ tại giờ                Tỵ

                        Tháng 3, 9                    sát chủ tại giờ                Thân    

                        Tháng 4, 10                  sát chủ tại giờ                Thìn

                        Tháng 5, 10                  sát chủ tại giờ                Dậu

                        Tháng 6, 12                  sát chủ tại giờ                Mẹo

            - Tránh ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ)

                        Tháng 1                        Thọ tử ở các ngày                     Bính Tuất

                        Tháng 2                        Thọ tử ở các ngày                     Nhâm Thìn

                        Tháng 3                        Thọ tử ở các ngày                     Tân Hợi

                        Tháng 4                        Thọ tử ở các ngày                     Đinh Tỵ

                        Tháng 5                        Thọ tử ở các ngày                     Mậu Tý

                        Tháng 6                        Thọ tử ở các ngày                     Bính Ngọ

                        Tháng 7                        Thọ tử ở các ngày                     Ất Sửu

                        Tháng 8                        Thọ tử ở các ngày                     Quý Mùi

                        Tháng 9                        Thọ tử ở các ngày                     Giáp Dần

                        Tháng 10                      Thọ tử ở các ngày                     Mậu Thân

                        Tháng 11                      Thọ tử ở các ngày                     Tân Mão

                        Tháng 12                      Thọ tử ở các ngày                     Tân Dậu

            Có bài thơ rằng (ngày thọ tử)

                                                                                                Tháng  Ngày

            Giêng chó nằm kề gối bình an                            1                      Bính Tý

            Hai rồng chấn phục núi thâm san                       2                      Nhâm Thìn

            Tân ba lợn béo chuông còn đóng                       3                      Tân Hợi

            Đinh bốn xà đeo ngọc rõ ràng                           4                      Đinh Tý

            Chuột khoét nam hang mồ hướng tý                  5                      Mậu Tý

            Ngựa phi sáu vó Bính lai hoàn                           6                      Bính Ngọ

            Ất đem trâu bán giá bảy lượng                          7                      Ất Sửu

            Quý dắt dê què đối tắm quan                            8                      Quý Mùi

            Cọp ở Giáp Dần gầm chín tiếng                         9                      Giáp Dần

            Khỉ nhỏ rừng Mậu gió mười phương                 10                    Mậu Thân

            Mười một dương mèo tân khổ luỵ                     11                    Tân Mạo

            Mười hai gà gáy sợ Tân tan                               12                    Tân Dậu


                        Ngày Tý           Thọ tử ở tại giờ Sửu      (2, 3 giờ sáng)

                        Sửu                  Thọ tử ở tại giờ Ngọ     (12, 1 giờ trưa)

                        Dần                  Thọ tử ở tại giờ Ngọ     (6, 7 giờ sáng)

                        Thân                 Thọ tử ở tại giờ Mão     (6 giờ sáng)

                        Mão                 Thọ tử ở tại giờ Tỵ         (10 - 11 giờ trưa)

                        Dậu                  Thọ tử ở tại giờ Tỵ         (10 - 11 giờ trưa)

                        Thìn                  Thọ tử ở tại giờ Tỵ        (10 - 11 giờ trưa)

                        Tuất                 Thọ tử ở tại giờ Mùi      (2 - 3 giờ chiều)

                        Ngọ                 Thọ tử ở tại giờ Mùi      (2 - 3 giờ chiều)

                        Mùi                  Thọ tử ở tại giờ Ngọ     (12, 1 giờ trưa)

                        Tỵ                    Thọ tử ở tại giờ Ngọ     (12, 1 giờ trưa)

                        Hợi                   Thọ tử ở tại giờ Ngọ     (12, 1 giờ trưa)

Theo Baolavansu